Gösteriliyor: 1 - 10 of 14 Sonuçlar

“Kendini Bil”me / “Kendini Bul”ma

Kâinattan bir parça olarak ait olduğumuz ontolojik sınırlara doğru bir yolcuğa çıkacaksak ki çıkmamız gerekir, yürüyüşe dâima kendi içimizden/kendimizden başlarız. Çünkü böyle bir gayrete atılmak üzere elimizde bulunan ilk ve tek malzeme bizzat kendimizizdir. Varlığı tefekkür ve tedebbürde ilk durak biziz. Son(suz) durak, Rab.

İtaat

Ortalama bir toplum olarak nerelerde itaat ettiğimize bakacak olursak, sonuçları bakımından öncelikle, inancımız kaynaklı itaatlerimizi görürüz. Bu itaatlerimiz Kur-ân’ı Kerimʼde sırasıyla; Allah’a, Resûlüne, ulü’l-emr’e ve anne-babayadır. Ardından içinde bulunduğumuz sosyal hayatın getirdiği birtakım itaatlerimizi de sayabiliriz.

Çatalhöyük’te Sahte Çizimler: James, Ondan Öncekiler ve Sonrakiler

Çatalhöyük, arkeoloji biliminde efsane bir yere sahipti. Dünyada en eski yerleşim yerlerinden biri olma ününü hâlâ koruyor. Onu ilk kez ortaya çıkaran ve kazıları yürüten, James Mellaart isimli bir İngiliz arkeologdu. Tarih-Düşünce için bu konuyu önemli hâle getiren husus, onun ölümünden sonra ortaya çıkan büyük skandalla alakalı.