Bereket

Müzmin düşüncesine devam etti. Kalkıp camiye gidesi geldi. Abdesti yoktu, şadırvandaki soğuk sudan çekinecekti ama bugün çekinmemeliydi. Bugün tövbesinin kabul edildiğini hissettiği, buna dair işaretler aldığı, oturduğu kahvede ondan başka kimsenin bile olmadığı; yeterince düşünebilmesi için Hakk’ı ararken kendini irdelemesi adına verilmiş bir fırsatın, kabul olunmuş bir duanın ve kaçınılmaz bir mucizenin kendini gösterdiği gündü…

“Çok Bayram Göörr!”

www.bimesele.com ve Paydos Dergisi ailesi olarak bayramınızı kutlarız…

Bayram sözcüğü İranca Pati; geri, tekrar, önek ile Rama; sükûn, barış, mutluluk sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Kaşgarlı Mahmut’un tespitine göre ise kelimenin aslı bezram (بذرام), “sevinç ve eğlence günü” demektir. Bayram/Beyrem telaffuzu Oğuzlara aittir.

Temel İhtiyaç Olarak Oyun ve İşlevleri

Klasik Kuramlar yetişkin hayatına hazırlık, fazla enerjinin tüketilmesi, rahatlama ve dinlenme gibi çocuğun neden oyun oynadığı ile ilgilenir. Dinamik Kuramlar ise; klasik kuramların savunduğu çocuğun neden oyun oynadığı öncülünü de kabul ederek oyunun dinamiklerini psikanalitik, sosyal gelişim ve bilişsel yönden açıklamaktadır.