Gösteriliyor: 1 - 3 of 3 Sonuçlar

Din Anlamlandırır, Açıklar

İnsanın, sahip olduğu pek çok özelliği ile içinde yaşadığımız şu varlıklar âleminde çok özel bir varlık olduğu açıkça ortadadır. Bunu inkâr etmek veya görmezden gelmek mümkün değil. İnsanı çok farklı hâle getiren en önemli farklılıklarından birisi de “anlam arayışı”dır. En çok sorduğumuz sorulardan biri “Niçin?” sorusudur. Eğer bir şeye anlam verememişsek, onun gerekliliğini ya da önemini de sorgularız.

Din Nedir? İnsan Hayatına Ne Getirir?

Din alanında birçok uzmanlık alanının oluştuğunu görüyoruz. Din felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi, dinin inanç, ibadet ve hukukuna ilişkin ilimler gibi. Bütün bu isimlendirmeler ne gösteriyor? Din deyince çok kapsamlı bir olgudan bahsediyoruz. Demek ki sözün başında sorduğumuz sorulara verilecek kapsamlı cevapların -bir sözün kapsamlı olabilmesi için ille de uzatılması gerekmeyebilir- olması lazım.

Ramazan’da Dirilmek

Bizler zayıf varlıklarız, bazen ayağımız kayar, yürüdüğümüz yolda düşeriz. Güçlü bir isteğimiz ve doğru bir yol haritamız olduğu hâlde yanlış yapabiliriz. İşte bu durumda da düştüğümüz yerde kalmamalı, hemen ayağa kalkmalı ve “Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa hepsinden de vazgeçilmez.” kaidesince yapabildiğimizin en fazlasını en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız.