Gösteriliyor: 1 - 8 of 8 Sonuçlar

Gaznelilerde Kültür Ve Medeniyet (2)

Gazne, daha önceden önemsiz ve küçücük bir şehir iken Gazneliler zamanında İslam ve Hint medeniyetlerinin birleştiği önemli bir bölge haline gelmiştir. Pek çok mimari eserle donatılan ve Asya’nın en büyük kültürel merkezlerinden biri haline gelen şehir, Büyük Selçuklu mimarisi ve sanatında etkili olduğu gibi Hindistan’da gelişecek olan İslami-Türk sanatına da temel oluşturmuştur. 

İslam’da Ayrılıkçı Fırkaların Oluşumunda Bâtıniliğin Yeri ve Akīdeleri

Peygamber Efendimizin (571-632) vefatının ardından İslamiyet’in farklı coğrafyalara yayılması ile Müslümanları zapt etmek zorlaşmaya başlamış, zamanla ümmet ve ashap arasında bazı ayrılıklar meydana gelmiştir. Evvela bu durum ilk olarak Kur’an’ın anlaşılması noktasında yaşanmıştır. Kimileri sadece anlamda lafzi manasını göz önünde tutarken bazıları ise bâtıni anlamını ele almış, kimisi ise ikisinin de birden alınması gerektiğini öne sürmüştür…