Gösteriliyor: 1 - 10 of 17 Sonuçlar

“Çok Bayram Göörr!”

www.bimesele.com ve Paydos Dergisi ailesi olarak bayramınızı kutlarız…

Bayram sözcüğü İranca Pati; geri, tekrar, önek ile Rama; sükûn, barış, mutluluk sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Kaşgarlı Mahmut’un tespitine göre ise kelimenin aslı bezram (بذرام), “sevinç ve eğlence günü” demektir. Bayram/Beyrem telaffuzu Oğuzlara aittir.

“B” Farkı (İlim-Bilim)

“İslam mani-i terakkidir.” 1883 yılında “İslam ve Bilim” konferansına bu sözleri damga vurmuştu Fransız düşünür Ernest Renan’ın. Bu sözler İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı. Konferanstan yıllar sonra bile reddiyeler yazılmaya devam edildi. Afgani’den Emir Ali’ye, Reşit Rıza’dan Namık Kemal’e kadar birçok İslam müdafaası yazıldı…

Bırakma Peşimi

Daha birkaç ay önce çiçek açışını heyecanla takip ettiğimiz, ilk meyvesini tüm aile bölüşüp yediğimiz salatalığın şimdilerde kurumasına, ezilmesine ve toprağa karışıp yok olmasına şahit oluyorum. Geçen gün acıyan​ ve üzüntülü gözlerle ona bakarken yakaladım kendimi. Sonra hemen oradan uzaklaşıp zihnimi başka şeylerle meşgul ettim…