Gösteriliyor: 1 - 10 of 12 Sonuçlar

İçeriye Bakan Kim?

Öykülerdeki iç içelik, onca öykünün birbiriyle olan bağlantısı, sanki ayrı ayrı değil de tek bir hikâye okuyormuş izlenimi uyandırıyor. Anlatıcı, bir öyküde merkez nedir ve nerede soruları ile uğraşırken, bir diğerinde insanın merkezde olmadığından, insanı merkeze koyunca, “üstün insanın her şeye hakkı vardır”a kadar gidildiğinden bahsediyor…

Modern Bilginin Eleştirisi

İşgalci ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban güçlerinin ülkeye hâkim olmasının gündemi işgal ettiği bugünlerde Şarkiyatçılığı, sömürgeciliği ve buna temel oluşturan modernin bilgi anlayışını yeniden gözden geçirmek, eleştirel bir okumaya tabi tutmak için Wael b. Hallaq’ın Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek kitabı iyi bir başlangıç noktası olabilir.