Gösteriliyor: 1 - 10 of 13 Sonuçlar

Ben Ne Yapabilirim?

Modernizm, insanın elinden ebedî mutluğu aldı ve her ne yapacaksan işte şimdi – burada yap, diyerek hazzın ana gaye hâline gelmesini salık verdi. Haz ana gaye olunca, hazza ulaşan her yol mübah görüldü. Değeri var kılan sabiteler yok sayılınca, gelen herhangi bir “şey” gidene eklenemediğinden köksüz, dolayısıyla fıkıhsız ve kuralsız kalakaldı. Bu akışkan durum her türlü tüketimi, dolayısıyla tahribatı artırdı.

Mesuliyet ve Arzu

Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz, meşhur kabullerdendir. Ve dahi doğru soru sorabilmek, meseleye hürmet etmenin cevap vermekten daha çok alametidir. Zira sual, istemenin yansımasıyken cevap vermek talebe karşılık vermektir. Kapıyı çalmak, kapıyı açmaktan hem zamansal hem de makamsal açıdan daha öndedir…

El, İrade, İktidar

İnsanın özgürlüğü ellerinin yapabilecekleri ile sınırlıdır. Ele aldığı (gündemi), eline ne aldığı (amacı), aldığını nasıl tuttuğu (fıkhı/hukuku), elinden geleni yapması (gayreti) başlıkları, insanı terbiye etmede işçiliğe nereden başlanacağını gösterecektir. Üzerinde düşünülmeyi hak eden bir bahs-i diğerde ellerin insanın en çok kirlenen uzvu olmasıdır. Eller kirli olunca yapılan işler de kirlenir mi acaba? Kir ve leke aynı şey midir? Her kir necis midir?