Gösteriliyor: 1 - 8 of 8 Sonuçlar

Umudun Şairi

Çağlardır süregelen Müslümanın çilesini yansıtır onun şiiri. Müslümanın derdiyle dertlenir, birkaç yüzyıldır coğrafyamızın her tarafını saran ihaneti sindiremez, içini şiirine döker ama asla ümidini kaybetmez. Şiiri de umudun yüksek ve tok sesi olur, destanı olur, kavgası olur. Onun şiirinde artık Müslüman, etrafındaki zilletten çıkma, ihaneti kırma kavgası verir…

Çok Yönlü Bir Âlim: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Düşünen adam için en zoru düşündüğünü ifade etmenin yasak oluşudur. Abdülhamit’in uyguladığı istibdat politikası, işte en çok ulema sınıfını etkilemiş, özellikle ihyacı hareketler Batı’dan gelen fikir akımlarına karşı koyarken bu baskıyı yıkmaya çalışmışlar. Abdülhamit dışarıdan gelen politik, stratejik ve askerî manevraları engellemeye çalışmıştı. Ancak bir toplum sadece bu yollarla değil asıl fikriyatı ve ilmiyatı çürütüldüğü zaman yıkılırdı.

Milli Şair, Aksiyoner, Mütefekkir, Islahatçı ve Mutasavvıf: Muhammed İkbal

Milli şair, aksiyoner, mütefekkir ve ıslahatçı, mutasavvıf: Muhammed İkbal. Pakistan’ın kurucu dinamiklerinden birisidir. Toprakları gibi aydınlarıyla da verimli Hint Yarımadası’nın yetiştirdiği birçok Müslüman simanın arasında önemli bir yeri vardır. Düşüncesini hareketten koparmamış, aklını aşktan soyutlamamış, şiirini mücadelesine bağlamıştır. Dışarıdaki mücadelesi kadar içindeki mücadeleyi de sürdürebilmiştir.

Uzaklardan Biri

Semantiği bilimsel metotla Kur’an kavramlarına uygulayan Izutsu, bu alanda Kur’an üzerine çalışanlara yeni bir ufuk açtı. Onun tespit ettiği şey, Kur’an’da aşkın bir varlığın sınırlı bir varlığa hitap ederken kavramları kullanışıydı. Bu hitap sınırlı varlığın diliyle olmalıydı ki beşer anlayabilsin. Bunu yaparken Kur’an kavramlarına izafi manalar eklemişti. Yani bir nevi dil devrimi yapmıştı.

Düşünen Bir Kavme

Avrupa’da Birinci Dünya Savaşı öncesi koyu dindar bir Yahudi ailesi düşünün. Yahudilerin, Avrupa’nın sanat ve fikir dünyasında etkin oldukları yıllar bunlar. Tipik bir Avrupalı entelektüelken dindiremediği hakikat merakı ile çağımızın en parlak İslam mütefekkiri haline gelen Muhammed Esed, işte böyle bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.