Gösteriliyor: 191 - 200 of 244 Sonuçlar

İnsan Konnektom Projesi (The Human Connectome Project)

Bir farenin beyni çok ince dilimlenerek, elektron mikroskobunda yüzlerce görüntüsü alınıyor. Bu görüntüler üst üste yerleştirilerek üç boyutlu bir görüntü elde ediliyor. Bir nöronun her katmandaki parçası, bilgisayarda aynı renk boyanıyor. Böylece üç boyutlu bu yapının içerisinde, her nöron da üç boyutlu bir yapıya kavuşmuş oluyor…

Rose -1-

Dükkân sahibi, karşısında yanakları al al olmuş bu gence baktı özlemle. Duyguları, kalbi, hissettikleri hâlâ çok saftı. Tertemizce yaşıyordu ne yaşıyorsa. Onu daha fazla utandırmadan kasaya doğru gitti dükkân sahibi. Arkasından baktığında, genç çocuk boynunu bükmüş hâlâ boş sokağı seyretmekteydi. Her gün Vera gitse bile dakikalarca seyrederdi bu yolu. Dükkân sahibi dayanamayıp sordu:

Vasıtalar

Eskilerin “Kem âlât ile kemâlât olmaz.” şeklinde bir tabirleri vardır. Kötü yöntemlerle ve araçlarla hayırlı ve güzel işler yapılmaz anlamına gelen bir kelamıkibardır. İlim geleneğimiz, bu sözün sayısız örneği ile doludur. Yöntemleriniz doğru değilse bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz ama ulaştığınız bu sonuçlarla hayrın hasıl olması sizin niyetiniz, samimiyetiniz ve istikametiniz gibi başka bir çok etkene de bağlı olacaktır.

Medeniyet Kavramına Farklı Bakış Açıları

Medeniyet üzerine araştırmalar tarih boyunca birçok çalışmaya konu olmuş, tarihçiler, sosyologlar, antropologlar ve filozoflar tarafından her boyutuyla ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Medeniyetlerin kimliği ve dinamiklerine ilişkin geniş uzlaşmaların yanında, çeşitli yaklaşımlara egemen olan bakış açılarında farklılıklar bulunmaktadır…

Hücresel İntihar: Apoptozis

İnsan vücudunun normal gelişimini ve sağlığını sürdürebilmesi için ömrünü tamamlamış, eski ve fonksiyonel olmayan hücreler ile yeni oluşacak hücreler arasındaki dengenin korunması hayati önem taşır. Bizim için, belki hâlen tam anlamıyla hayal bile edemeyeceğimiz kadar karmaşık sistemleri içinde barındıran vücudumuz, elbette bu dengeyi sağlamak için de var gücüyle çalışmakta…

Ünsiyet Yoksa İnsan Yok

Var olma şeklimiz olan ünsiyet, doğasında anlama ve anlamlandırma çabasını da barındırır. Dolayısıyla insanın en büyük arayışı olan anlam arayışı ancak ünsiyetle mümkün olacaktır. Batı medeniyeti bu ihtiyacını veri eksenli tanımlama hadsizliği ile açığa vururken Doğu medeniyeti irfan merkezli tanıma gayreti ile bu ihtiyacı giderdi. Tanımlama hakkını gören, hem cevhere hem de araza şekil verebilme hakkını da kendinde görür…

Mescid-i Aksâ Hakkında Oryantalist Bir İddianın Değerlendirilmesi

Oryantalistler, bazı konularda Müslümanların dikkatini başka yere çekme gayreti içinde olmuşlardır. Bu konulardan biri de Mescid-i Aksâ’dır. Üç mübarek mescidin üçüncüsü olan bu mescid ile ilgili ayet ve hadislerin farklı şekillerde yorumlandığı ya da inkâr edildiği görülmektedir. Söz gelimi, İsrâ suresi’nin ilk ayetinde zikredilen Mescid-i Aksâ’nın Kudüs’te değil de Mekke civarındaki Cirâne bölgesinde yer aldığı iddiası bunlardan sadece biridir.