Gösteriliyor: 1 - 7 of 7 Sonuçlar

Willowbrook Devlet Okulu Skandalı: Engelliler Üzerine 14 Yıllık Hepatit Deneyi

1947’de New York’ta Willowbrook Devlet Okulu açıldı. Amaç, zihinsel engelli bireyleri burada toplayıp onlara “eğitim” vermekti. Ama arkasında yatan asıl büyük amaç, hepatit araştırmalarıydı. Ve Willowbrook, tarih sahnesinde, incinebilir gruplar üzerinde geçmişte yapılan en meşhur etik dışı çalışmalardan birisi olarak yerini aldı.

Geçmişten Geleceğe Ramazan Geleneklerimiz

Geçmişten günümüze varlığını sürdüren kültürel mirasın yanında hiç şüphesiz unutulmaya yüz tutmuş çok sayıda kültürel öge ve gelenekten bahsedilebilir. İslam toplumunda unutulan geleneklere en net örneklerden biri de Ramazan ayına özel geleneklerdir. Dönemin teknolojik gelişmeleri, küreselleşme, siyasi politikalar ve yaşam şartlarının değişimi gibi birçok sebep, bu tür geleneklerin unutulması ya da yok olmasına zemin hazırlamıştır.

Medeniyet Kavramına Farklı Bakış Açıları

Medeniyet üzerine araştırmalar tarih boyunca birçok çalışmaya konu olmuş, tarihçiler, sosyologlar, antropologlar ve filozoflar tarafından her boyutuyla ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Medeniyetlerin kimliği ve dinamiklerine ilişkin geniş uzlaşmaların yanında, çeşitli yaklaşımlara egemen olan bakış açılarında farklılıklar bulunmaktadır…

Medeniyet Kavramı Üzerine Tanımlar ve Yaklaşımlar

Barbarlık karşıtı olarak medenilik, insani-hukuki-ahlaki tutum ve davranışları, iyi terbiye hâlini ve ileri düzeyde gelişmiş toplumu ifade etmektedir. Medeniyet bunların sonucunda ortaya çıkan fikrî, fiziki, siyasi ve ekonomik düzeni ve insanlığın gelişmiş bir aşamasının göstergeleri olan medeni olma, yani iyi terbiye, nezaket, edep ve geleneklere sahip olma durumudur.

Çatalhöyük’te Sahte Çizimler: James, Ondan Öncekiler ve Sonrakiler

Çatalhöyük, arkeoloji biliminde efsane bir yere sahipti. Dünyada en eski yerleşim yerlerinden biri olma ününü hâlâ koruyor. Onu ilk kez ortaya çıkaran ve kazıları yürüten, James Mellaart isimli bir İngiliz arkeologdu. Tarih-Düşünce için bu konuyu önemli hâle getiren husus, onun ölümünden sonra ortaya çıkan büyük skandalla alakalı.