Semt-i yâre var azîzim gül-fürûşlar saklıdır

Ol habîbin pâk teninden buy-ı hûşlar saklıdır

Pır pır eyler tüm melekler her sokakta ber-devâm

Arş-ı âlâ ehli nûrânî sürûşlar saklıdır

Bir huzûr-ı sermedî hem pür-sadây-ı Ahmedî

Nağme-i feyzâverîden mest gûşlar saklıdır

Dağdağalar sarsa ruhun boğsa âsûdeliğin

Izdırâbın dindiren müşfik bakışlar saklıdır

Varlığında hapsolup kaldınsa var git bâbına

Yok olursun onda lâkin nev oluşlar saklıdır

Bû Bekir yüz bin salât eyler şefâatkânına

Yâre gelmek ister ammâ sarp yokuşlar saklıdır

.

.

.

Na’t-ı Rasûl

EBUBEKİR DOĞAN

Ben Ebu Bekir Doğan. Doksan yedi Konya doğumluyum. 2015’te Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL’de lise, 2020’de de İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamladım. Şu an Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam hukuku alanında yüksek lisansıma devam etmekteyim.

Lise yıllarımda uzaktan takip ettiğim, içimden “Maşallah ya hu bizim arkadaşlara! dert sahibiler ve bi’ şeyler yapmaya çalışıyorlar.” dediğim, şimdiki adıyla “bimesele” platformunda sizlerleyim.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.