(Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’ilü Fe’ûlün)

Zîbâver-i ân, aşk-ı müebbedsin Efendim

Dillerde nihan zikr ü muhabbetsin Efendim

Tüm çağlara bir nûr-i mücerredsin Efendim

Mahşer günü mücrimlere mesnedsin Efendim

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim

Haktan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim

Envâr-ı Hüdâ mazharısın bezm-i sâfâda

Gülhatrını hoş eyledi Hak, şerh u duhâda

Tâhir ve mutahhirdir adın, cümle duâda

Efsâneler âşık sana bülbül de hümâ da

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim

Haktan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim

Eyvâhımı, feryâdımı bir kapta erittim

Âvâreliğim, vech-i siyâhım azık ettim

Bir dîde-i eşk-bâr ile dergâhına gittim

Bu matlaı yâd eyledi Şeyh Gâlib işitttim

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim

Haktan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim

Bâzâr-ı saâdette zarar eylemeyiz biz

Çün mâl-i edânîye nazar eylemeyiz biz

Kûyun bırakıp terk-i diyâr eylemeyiz biz

Bir başka mekanlarda karâr eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim

Haktan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim

Ey sâhib-i ihsân, beni gölgenden ayırma

Dest-besteyim, a’mâl-i perîşânımı sorma

Mülkünde duram, bendeni sensizliğe sürme

Vel-hâsılı Bû Bekr-i fakîrin koyuverme

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim

Haktan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim

EBUBEKİR DOĞAN

Ben Ebu Bekir Doğan. Doksan yedi Konya doğumluyum. 2015’te Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL’de lise, 2020’de de İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamladım. Şu an Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam hukuku alanında yüksek lisansıma devam etmekteyim.

Lise yıllarımda uzaktan takip ettiğim, içimden “Maşallah ya hu bizim arkadaşlara! dert sahibiler ve bi’ şeyler yapmaya çalışıyorlar.” dediğim, şimdiki adıyla “bimesele” platformunda sizlerleyim.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.