Sahabe Hatıraları, Elif Erdem, Hale Şahin ve Rukiye Aydoğdu Demir hanımefendilerin kaleminden çıkan ve sahabe efendilerimizin hayat hikâyelerine dair bize tablolar çizen/sunan bir kitap.

Sahabe Hatıraları
Elif ERDEM/ Hâle ŞAHİN/ Rukiye AYDOĞDU DEMİR
DİB Yayınları
167 Sh.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) bizlere örnek ve önder olarak gönderilmiştir. Vahyin gelişinden, gözlerini bu dünyaya kapadığı ana kadar sözleri ve davranışlarıyla Ümmet-i Muhammed’e rehberlik etmiştir. 

Efendimiz’in bu hayat serüveninde kendisinin yanı başında ve dizi dibinde birçok yol arkadaşı olmuş ve onlarla geçirdiği zaman dilimi içerisinde de tarih sayfalarına kaydedilen ve nesilden nesile aktarılan nice hatıralar var olagelmiştir.

Sahabe efendilerimiz, vahyin ilk muhatapları olan ve bu vahyin tebliğcisi Nebi (s.a.v)’i “âdeta başlarına konan bir kuşu ürkütmemek istercesine” dinleyen, dinlediklerinin etkisiyle yürekleri imanla çarpan ve “Asr-ı Saadet” iklimine yelken açan kimseler olarak bizlere de örnek olan kişilerdir.

Peygamberimiz (sav)’in terbiyesiyle yetişen bu güzide insanlardan bazılarının hayat hikâyesi 2013-2016 yılları arasında Diyanet Aile Dergisi’nde kaleme alınmıştır. İşte bu yazıların bir araya getirilmesiyle oluşan kitap, okuyucusuna birbirinden harika portreler çizmekte, hem Rasulullah’ın hem de sahabe efendilerimizin hayat hikâyelerine daha yakından şahitlik etme fırsatı sunmaktadır.

Kitapta ilmî hassasiyet elden bırakılmamakla birlikte rahat okunabilecek bir üslup kullanılmış ve okuyucuyu sıkmayan metinler ortaya çıkarılmıştır.

Kitapta toplamda -erkek ve kadın- birbirinden kıymetli 37 sahabe efendimizin hayat hikâyesi/hatırası yer alıyor.

Kimler yok ki bu kitapta…

Vahiy ilk indiğinde Peygamberimiz (s.a.v)’e en büyük desteği veren, Müslümanların ilki olmakla şereflenen ve kendi döneminin en hayırlı kadını olmakla birlikte Hane-i Saadet’in unutulmaz hanımefendisi olan Hz. Hatice (r.anha) annemiz…

“Ümmühâtü’l-Müminîn’den “Resulullah’ın Sevgilisi” Hz. Aişe (r.anha), Hz. Zeyneb Bint Cahş (r.anha), Ümmü Seleme (r.anha) ve Safiyye Bint Huyey (r.anha)…

Müşriklere verdiği cevapla sadakat timsali olduğunu gösterip “Sıddîk” lakabını hak eden, infakta herkesi geçip bütün malını sarf ettikten sonra geriye Allah ve Rasulü’nü bıraktığını söyleyecek kadar gönlü zengin olan ve “Allah’ın Dostunun Dostu” olma şerefine nail olan Hz. Ebu Bekir (r.anh)…

Aynı zamanda “Çehâr-ı Yâr-i Güzîn”den Hz. Ömer (r.anh), Hz. Osman (r.anh) ve Hz. Ali (r.anh) Efendilerimiz…

Peygamberimiz (sav)’in, “Ümmü Ebiha” yani “Babasının Annesi” diye sevdiği, yine Peygamberimiz (sav)’in, yanına geldiğinde ayağa kalkıp kendisini karşıladığı, elini öpüp yerine oturttuğu, Hz. Ali’ye eş, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e anne olma şerefine nail olan Hz. Fâtıma (r.anha) annemiz…

Ayrıca “Sesiyle Karanlıkları Aydınlatan Sahabi: Bilal-i Habeşi”, “Ensarın İlk Öğretmeni: Mus’ab b. Umeyr”, “Allah Rasulü’nün Manevi Evladı: Zeyd b. Harise”, “İlim ve Hikmet Önderi: Abdullah b. Mes’ud”, “Hayrın Anahtarı Gönüller Sultanı Yiğit Sahabi: Sa’d b. Muaz”, “Geceyi Secdesiyle Aydınlatan Sahabi: Abdullah b. Ömer”, “Mücevherlere Sahip Bir Fakir: Ebu Hureyre”, “Âlimlerin Öncüsü Fakih Sahabi: Muaz b. Cebel”…

“İki Kuşak Sahibi: Esma Bint Ebu Bekir”den, “İki Hicret Sahibi: Esma Bint Umeys”e, “Resulullah’ın Dadısı: Ümmü Eymen”den, “Şikâyetini Allah’a Duyuran Kadın: Havle Bint Sa’leb”e kadar birçok sahabi efendimiz…

Dahası her biri ayrı bir özen ve dikkati hak eden hayatlarıyla işte bu kitabın sahifelerinde…

İyi okumalar…

İBRAHİM AFACAN

Konya doğumlu... Çoluk-çocuğa karışalı epey zaman oldu... Şu an kendisine emanet edilen kürsülerden iyiyi, güzeli ve hayrı anlatma peşinde... Zaman zaman okur bazen de kalemle/klavyeyle dost olduğunda yazar...
Bir de hayatın anlamını hayatın içinde arayarak deklanşöre basıverir...

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.